صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: سامانه جامع اطلاع رسانی خدمات پس از فروش1400/09/16ورود به سیستم
شارژ انبار نمايندگان

25/04/1399 ساعت 14:42
 
صدور کارت شناسايي عکسدار براي نماينده و تکنسين ها
تخصيص کارت شناسايي عکسدار براي نماينده و تکنسين ها در دستور کار قرار گرفت.
01/10/1397 ساعت 11:17
 
تعيين تکليف قبضهاي باز موجود در مرکز پذيرش
لازم است تا 48 ساعت پس از پذيرش و ارجاع کار به نماينده، فعاليت لازم اعم از نصب، تعمير يا ... انجام و قبض بايگاني گردد.
01/10/1397 ساعت 11:5
 
روشهاي ثبت درخواست نصب يا تعمير توسط مشتري
ازچهار روش اصلي مي توان درخواست پشتيباني اعم از نصب يا تعمير را ثبت کرد.
14/04/1396 ساعت 8:14
 
Powered By Sorooshan Co